Oferta

OFERTA

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze z zakresu konstrukcji dla wszelkiego typu obiektów budowlanych od domków jednorodzinnych po duże obiekty przemysłowe. Poza projektami nowych obiektów wykonujemy również projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy czy zmiany sposobu użytkowania wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami.  Współpracujemy z rzeczoznawcą budowlanym oraz rzeczoznawcą ds. budowy obiektów powierzchni kopalń oraz budownictwa w rejonach górniczo zagrożonych.  

Sporządzamy projekty warsztatowe konstrukcji stalowych.

Dokonujemy adaptacji projektów typowych w zakresie konstrukcji. Adaptacje mogą uwzględniać m.in. docelowe warunki gruntowe (obliczenie fundamentów), zmianę nachylenia dachu (obliczenie konstrukcji dachu), zmiany w otworowaniu ścian nośnych.

Dzięki ścisłej współpracy z architektami oraz pozostałymi projektantami branżowymi (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogownictwo) wykonujemy kompleksowe wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze dla wszelkiego typu obiektów budowlanych od domków jednorodzinnych po duże obiekty przemysłowe.

Poza projektami nowych obiektów wykonujemy również projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy czy zmiany sposobu użytkowania wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami.

Jeżeli posiadasz już projekt typowy – skontaktuj się z nami wykonamy niezbędne uzgodnienia i przeprowadzimy cały proces, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

Nie masz jeszcze projektu, a słyszałeś, że zakup projektu typowego pozwoli Ci zaoszczędzić – skontaktuj się z nami pomożemy Ci wybrać właściwe rozwiązanie.

Dysponujemy konstruktorami o uprawnieniach do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz współpracujemy z rzeczoznawcami budowlanymi co pozwala nam wykonać rzetelne opinie i ekspertyzy budowlane wymagane przez nadzór budowlany w przypadkach indywidualnych jak i przy wykonywaniu projektów budowlanych rozbudowy, nadbudowy, przebudowy czy zmiany sposobu użytkowania obiektów.

Nasz zespół może wykonać inwentaryzację dowolnego obiektu budowlanego począwszy od domku jednorodzinnego poprzez budynki wielorodzinne, biurowce czy też wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe w tym konstrukcje hal, zadaszeń, pomostów roboczych itp.

Przy inwentaryzacjach wspomaga nas sprzęt, w tym między innymi:

  • dalmierz laserowy LEICA DISTO classic 5 – podstawowe urządzenie niezbędne do sprawnego wykonywania pomiarów m.in. odległości
  • grubościomierz ultradźwiękowy SONO M410 – urządzenie to pozwala dokonać pomiaru grubości ścianek elementów profili stalowych w miejscach dostępnych tylko z jednej strony lub ścianek stalowych profili zamkniętych takich jak rury kwadratowe czy okrągłe
  • skaner radarowy Bosch D-tect 120 wallscanner Professional – urządzenie to pozwala na wykrywanie w przegrodach murowanych i żelbetowych np. prętów zbrojeniowych, przewodów elektrycznych czy też wypełnionych wodą rur z tworzyw sztucznych
  • elektroniczna poziomica umożliwiająca bezpośredni odczyt kąta nachylenia elementów konstrukcji

 

Pomożemy w uzyskaniu wszelkich uzgodnień administracyjnych w zakresie całego procesu jaki przebiega do momentu rozpoczęcia budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania czy też rozbiórki obiektu budowlanego.

Wykonujemy projekty budowlane wraz z  wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi dla uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku kiedy jest to wymagane przepisami lub inwestor potrzebuje wsparcia przy nadzorowaniu prac budowlanych  podejmiemy się funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonujemy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych jakie są wymagane zgodnie z Prawem budowlanym w tym:

  • kontrole okresowe, co najmniej raz w roku,
  • kontrole okresowe, co najmniej raz na 5 lat
  • kontrole okresowe co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
  • kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego
  • kontrole wymagane w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego

 

Współpracujemy z architektami wykonującymi w sposób fachowy projekty wnętrz zarówno prywatnych jak i publicznych w tym aranżacje sklepów i witryn sklepowych.